Dinrss
Məlumat - Media bazası / Məlumatlar

Musa Sədrinin kilsədə, xristianlar qarşısında etdiyi məşhur, tarixi çıxış
TəsvirLivan xristianları rəhbərinin də iştirak edirdiyi bu tədbirdə, dialoq və həmrəylik məsələsində xristian tayfaların dini və siyasi mövqelərini yüksək səviyyədə d