İşrss
Məlumat - Media bazası / Məqalələr

İŞ INSANIN CÖVHƏRIDIR - İnşa - məqalə
Təsvirİş insan həyatının, onun sağlamlığının və firavan yaşayışının birinci və əsas şərtidir. Xoşbəxtliyin, bəxt yarlığın açarı zəhmətdən, alın tərindədir.