İstirahətrss
Məlumat - Media bazası / Məqalələr

Düzgün istirahət etməyin əsas qaydaları -Məqalə
TəsvirYay fəslində istirahət etmək çox vacibdir. İstirahət sözü isti və rahət sözlərinin birləşməsindən yaranıb.